Ďakujeme za 2% z dane

Vaše 2% z dane získané v roku 2023 nám pomôžu získať priestor pre vytvorenie komunitného centra v prostredí retro múzea s dobovou knižnicou a kaviarňou. Všetky Vaše príspevky môžete vidieť na našom transparentnom účte.

Veľa našich podporovateľov prišlo o príjmy a my vieme, že ich prioritou je venovať financie ich rodinám či záchrane podnikania. Opäť sme však naše združenie registrovali ako poberateľa 2% z dane v snahe získať financie na podporu našej činnosti a budeme dúfať, že aspoň malá časť príspevkov sa k nám dostane.

Postup pre darovanie 2% z dane:
ZAMESTNANCI,  ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov
–  požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a vyžiadajte si Potvrdenie o zaplatení dane, v ktorom máte uvedený dátum zaplatenia dane a jej sumu, z ktorej nám môžete poukázať max. 2% z jej výšky – 2% musia byť v minimálnej výške 3.-EUR.
– vyplňte Vyhlásenie a spolu s Potvrdením o zaplatení dane ho do 30.4.2023 doručte Daňovému úradu v mieste Vášho bydliska alebo nášmu OZ, ktoré doručenie Daňovému úradu zabezpečí.
PODNIKATELIA – fyzické alebo právnické osoby
– vyplňte vo svojom daňovom priznaní údaje nášho OZ (Vyhlásenie) a uveďte sumu, ktorú nám chcete darovať

Stále je tiež možné podporiť nás jednorazovými darmi – či už menšími finančnými príspevkami alebo exponátmi.

Za doterajšiu podporu patrí všetkým úprimná vďaka – veľkým povzbudením je pre nás už len to, že nás roky sledujete a držíte nám palce.