politická knižnica

ARCHIVUJEME … asi dve stovky kníh povinného čítania, učebníc a politickej literatúry z obdobia rokov 1945-1989 (zobrazené knihy neprezentujú naše názory, ani nepropagujú politické smery, jedná sa výlučne o zberateľské predmety)