O nás

Stránka v rekonštrukcii

Stránka je venovaná životu v Československu prevažne v období rokov 1945-1990.

Sme občianske združenie Československé retro múzeum - skupinka nadšencov, snažiacich sa o zachovanie vecí, ktoré boli súčasťou spoločenského, kultúrneho i politického života v období rokov 1945-1990. Snažíme sa zachovať predmety v tomto období bežne používané v domácnostiach, školách, priemyselných podnikoch...

Zbierame a archivujeme rôzne exponáty vyrobené v Československu a štátoch RVHP a radi privítame Vašu podporu, ak sa rozhodnete pomôcť nám pri rozšírení zbierky.

Naším cieľom je založenie komunitného centra pre ročníky 50+ v prostredí retro múzea s dobovou kaviarňou a knižnicou, kde sa budeme stretávať pri kultúrnych akciách, besedách, tanečných večeroch, športových a vzdelávacích aktivitách.

Vašou otázkoch asi bude - KDE? Už viac ako 5 rokov sa snažíme o získanie priestorov v Bratislave, čo sa nám zatiaľ nepodarilo, privítame preto s vďakou každý tip na priestor, ktorý sme ochotní si i čiastočne zrekonštruovať.
Celá zbierka je zatiaľ s láskou umiestnená v sklade.

Stránka nie je venovaná podpore politiky tohto obdobia, nepropaguje žiadne politické snahy, režim, politické zriadenie, hoci politizovaniu sa nebránime, avšak všetko v rámci „štábnej kultúry“ 🙂 Každý má právo na názor, a preto nebránime nikomu svoj názor prejaviť (to tu už bolo :)) Vyhradzujeme si však právo mazať akékoľvek príspevky, ktoré propagujú politický systém (akýkoľvek), propagáciu politických symbolov a znakov, bez upozornenia mažeme príspevky hanlivé a vulgárne.

Na stránke priebežne zverejňujeme, neustále dopĺňame získavané exponáty,
čo je časovo náročné, ospravedlňujeme sa preto za dočasnú kvalitu fotografií -
viac z našej zbierky nájdete na FB.

Prioritou tejto stránky je pripomenúť si obdobie rokov 1945-1990 formou spomienok na detstvo, spoločnosť, kultúru, školstvo, šport, priemysel...

Ak sa rozhodnete nás podporiť - finančne, venovaním svojho voľného času -
vstupom do nášho občianskeho združenia, venovaním exponátu,
kontaktujte nás.

Spomínajme spolu .....